Giá kem nhau thai cừu Lifespring màu hồng bao nhiêu-1