Liều dùng vitamin C 500mg Kirkland bổ sung mỗi ngày như thế nào-2