Ruou-Chivas-Regal-18-nam-Gold-Signature-750ml-xach-tay-tu-Nhat-Ban-chinh-hang-16

Ruou-Chivas-Regal-18-nam-Gold-Signature-750ml-xach-tay-tu-Nhat-Ban-chinh-hang-16

Phạm Ngọc Hoàng